Beleid

Panathlonverklaring:

De Panathlon-verklaring luidt in het kort als volgt:

  • We geloven in de positieve effecten van sportbeoefening zoals integratie, fairplay, vriendschap, …

  • Positivisme staat centraal. Discriminatie, doping en misbruik horen niet thuis in de sport

  • Elk kind krijgt de kans om een kampioen te worden, maar heeft ook het recht om geen kampioen te worden. Dit volgens het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’

Klik hier voor de Panathlonverklaring.

 

 

Huis en gedragsregels

Klik hier voor de 10 geboden van de speler

 

Klik hier voor de 10 geboden van de jeugdopleider

 

Klik hier voor de regels voor ouders langs de lijn

 

Klik hier voor het huishoudelijk reglement